Bölge Birliğimize bağlı 1078 sayılı Pamukova Tarım Kredi Kooperatifinin sahip olduğu aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz satılacaktır. İsteklilerin ilgili Kooperatife başvurmaları gerekmektedir

Mülkiyeti Kooperatifimize ait aşağıda listelenen taşınmazlar Kooperatif tarafından satışa çıkarılmıştır. İstekli çıkması ve kooperatifimize başvurması halinde taşınmazın muhammen bedeli belirlenecek olup, muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren kişiye satışı yapılacaktır.  

Taşınmaz Bilgileri

İl

İlçe

Mah. / Köy

Ada

Parsel

Alanı (M2)

Hissesi

Tapudaki Niteliği

Sakarya

Pamukova

Hüseyinli

112

34

3050,41

1/21

Tarla