Bölge Birliğimize bağlı 906 sayılı Adapazarı Tarım Kredi Kooperatifinin sahip olduğu aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar satılacaktır. İsteklilerin ilgili Kooperatife başvurmaları gerekmektedir

Mülkiyeti Kooperatifimize ait aşağıda listelenen taşınmazlar Kooperatif tarafından satışa çıkarılmıştır. İstekli çıkması ve kooperatifimize başvurması halinde taşınmazın muhammen bedeli belirlenecek olup, muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren kişiye satışı yapılacaktır.  

Taşınmaz Bilgileri

İl

İlçe

Mah. / Köy

Ada

Parsel

Alanı (M2)

Hissesi

Tapudaki Niteliği

Sakarya

Adapazarı

Ekizcemüslüm

 

512

7650

1/4

Tarla

Sakarya

Adapazarı

Ekizcemüslüm

 

484

6060

1/8

Tarla

Sakarya

Adapazarı

Ekizcemüslüm

2439

12

8540,73

1/4

Tarla

Sakarya

Adapazarı

Ekizcemüslüm

 

767

995

1/4

Ahşap Ev
Samanlık ve
Avlusu

Sakarya

Adapazarı

Ekizcemüslüm

 

771

815

1/4

Ev Kargir
Ahır ve Bahçe